Thông tin tài liệu


Title: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng của Công ty cổ phần xây lắp điện lực 1
Authors: Phạm Anh Tuấn
Advisor: Trần Trọng Phúc
Keywords: Quản lý xây dựngv; Công ty cổ phần xây lắp điện lực 1
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu lý luận về quản lý xây dựng; phân tích thực trạng và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng của Công ty cổ phần xây lắp điện lực 1
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1354
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 0000000207952.pdf
    Restricted Access
  • Size : 480,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000207952-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 51,95 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.