Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống hoạch định nguồn lực sản xuất MRP II- Áp dụng cho Công ty may Nhà Bè
Authors: Nguyễn Công Nam
Advisor: Lê Hiếu Học
Keywords: Sản xuất; Hoạch định
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về lập kế hoạch sản xuất và phương pháp MRPII. Phân tích hiện trạng hoạt động hoạch định và điều độ sản xuất tại Công ty may Nhà Bè. Xây dựng mô hình MRPII cho công ty.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13566
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104741.pdf
    Restricted Access
  • Size : 938,71 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104741-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 28,11 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.