Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ 2010 - 2014
Authors: Phan Anh Chuyên
Advisor: Phạm Cảnh Huy
Keywords: Kinh doanh; Chiến lược
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh. Thực trạng Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ 2010 - 2014.
Description: Luận văn - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13587
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

57

VIEWS & DOWNLOAD

48

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105769.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105769-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 28,85 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105769-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 122,51 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.