Thông tin tài liệu


Title: Hoạch định chiến lược kinh doanh công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng giai đoạn 2008-2015
Authors: Đinh Thị Huyền Trang
Advisor: Phạm Cảnh Huy
Keywords: Chiến lược kinh doanh; Vật tư; Xây dựng; 2008-2015
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Hệ thống hoá một số lý luận cơ bản về chiến lược của doanh nghiệp. Phân tích môi trường kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng. Phương hướng hành động chiến lược trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1359
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

64

VIEWS & DOWNLOAD

36

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000104355.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.