Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo hệ trung cấp tại trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên
Authors: Nguyễn Khắc Ngọc
Advisor: Ngô Trần Ánh
Keywords: Trường cao đẳng; Đào tạo
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về chất lượng và chất lượng đào tạo. Đánh giá chất lượng đào tạo hệ trung cấp tại trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên. Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ trung cấp tại trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên.
Description: Luận văn - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13596
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105781.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,39 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105781-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 18,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105781-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 94,24 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.