Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án kinh tế nhằm thực hiện chiến lược phát triển thành phố Nam Định đến năm 2020
Authors: Mai Duy Huy
Advisor: Lã Văn Bạt
Keywords: Dự án; Đền bù
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn - Ngành Quản trị kinh doanh
Description: Trình bày cơ sở lý luận trong công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng các dự án kinh tế trên địa bàn thành phố Nam Định. Giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Nam Định.
URI: http://hdl.handle.net/HUST/13598
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

42

VIEWS & DOWNLOAD

25

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105785.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105785-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 37,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.