Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng một số giải pháp chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG
Authors: Dương Thị Thúy Hương
Advisor: Nguyễn Tiên Phong
Keywords: Kinh doanh; Sản xuất
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận của quản lý chiến lược. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG. Phân tích và xây dựng các giải pháp chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2010-2015.
Description: Luận văn - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13600
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105786.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105786-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 60,05 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105786-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 101,21 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.