Thông tin tài liệu


Title: Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và phát triển du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Lê Thị Phương
Advisor: Nghiêm Sỹ Thương
Keywords: Chiến lược; Du lịch
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu cơ sở lý luận, thực trạng và một số giải pháp chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và phát triển du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu. Kiến nghị đưa ra: quản lý tốt việc niêm yết giá cả và công khai trên web giá cả tại các nơi cung cấp dịch vụ, đa dạng hoá các sản phẩm du lịch với chiến lược giá cả hợp lý, tạo ra sự khác biệt mang tính cạnh tranh, sở du lịch cần phối hợp với các ban ngành liên quan.
Description: Luận văn - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13792
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 207742.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.