Thông tin tài liệu


Title: Định hướng và một số giải pháp phát triển ngành du lịch Thái Bình đến năm 2020
Authors: Tô Đức Nghĩa
Advisor: Lã Văn Bạt
Keywords: Du lịch; Phát triển
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày những vấn đề lý luận chung về phát triển du lịch; đánh giá tiềm năng và thực trạng; đinh hướng và các giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch Thái Bình. Kiến nghị đưa ra: hỗ trợ kinh phí để thực hiện tuyên truyền quản bá và xúc tiến du lịch, lồng ghép các chương trình, các điểm du lịch và các sản phẩm du lịch của Thái Bình vào kế hoạch thực hiện chương trình du lịch của quốc gia v.v.
Description: Luận văn - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13818
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 207771.pdf
    Restricted Access
  • Size : 628,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 207771-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 40,69 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 207771-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 70,31 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.