Thông tin tài liệu


Title: Laser khí CO2 và ứng dụng trong y tế
Authors: Nguyễn Thị Thu Thảo
Advisor: Trần Đức Hân
Keywords: Laser khí CO2; Y tế
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết chung về laser khí CO2; khảo sát một số máy phát Laser khí CO2 và ứng dụng Laser khí CO2 trong y tế
Description: Luận văn - Ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13829
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

144

VIEWS & DOWNLOAD

110

Files in This Item:
Thumbnail
  • 207973.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.