Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả outsourcing (thuê ngoài) xây dựng các trạm BTS tại Công ty Mobifone
Authors: Vũ Tuấn Anh
Advisor: Cao Tô Linh
Keywords: Mạng di động; Phủ sóng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về thuê ngoài. Phân tích thực trạng tại VMS trong việc xây dựng và vận hành các trạm BTS. Kết luận và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1385
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

640

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255173.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 1,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255173.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 136,99 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.