Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu
Authors: Phạm Thanh Tiến
Advisor: Trần Văn Bình
Keywords: Bảo hiểm xã hội
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận chung về bảo hiểm xã hội và quản lý thu bảo hiểm xã hội. Nêu thực trạng, đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13863
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312644.pdf
    Restricted Access
  • Size : 883,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312644-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 171,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.