Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ nạp từ nam châm vĩnh cửu động cơ đồng bộ khởi động trực tiếp công suất 11kw-1500rpm
Authors: Nguyễn Văn Hiểu
Advisor: Bùi Minh Định
Keywords: Nam châm vĩnh cửu; Động cơ đồng bộ
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp, tình hình nghiên cứu chế tạo động cơ đồng bộ khởi động trực tiếp, đặc trưng cơ bản của nam châm vĩnh cửu. Phân tích lựa chọn phương án, thiết kế và mô phỏng bộ nạp từ bộ nạp từ nam châm vĩnh cửu. Chế tạo thử nghiệm bộ nạp từ nam châm vĩnh cửu cho động cơ LSPMSM 11kw.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13885
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

89

VIEWS & DOWNLOAD

62

Files in This Item:
Thumbnail
  • 312678.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.