Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của thiết bị tự đóng lại đến việc đánh giá sụt giảm điện áp ngắn hạn của lưới điện phân phối quận Long Biên - T.P Hà Nội
Authors: Tạ Thanh Phúc
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Điện áp; Hà Nội; Thiết bị điện
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất lượng điện năng - biến thiên điện áp ngắn hạn. Mô hình tính toán biến thiên điện áp ngắn hạn trên lưới điện phân phối. Tính toán, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá biến thiên điện áp ngắn hạn trên lưới phân phối lộ 476 - trạm 110kw Sài Đồng - Long Biên.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13886
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

56

VIEWS & DOWNLOAD

43

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312635.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,49 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312635-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 105,41 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.