Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế tích hợp và thiết lập hệ thống chuẩn dùng để hiệu chuẩn tấm chuẩn độ cứng brinell
Authors: Võ Quốc Đang
Advisor: Nguyễn Thị Lan Hương
Keywords: Đo lường; Tấm chuẩn; Brinell
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về độ cứng và phương pháp đo độ cứng. Tấm chuẩn độ cứng và hệ thống hiệu chuẩn tấm chuẩn. Xây dựng phương pháp đánh giá độ chính xác và độ tin cậy của hệ thống hiệu chuẩn tấm chuẩn độ cứng brienll. Bài toán thực nghiệm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13894
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312630.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312630-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 169,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.