Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế và mô phỏng bộ lọc hốc cộng hưởng
Authors: Vũ Ngọc Diễn
Advisor: Nguyễn Xuân Quyền
Keywords: Thiết kế bộ lọc
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Lý thuyết kỹ thuật siêu cao tần. Lý thuyết bộ lọc tần số. Hốc cộng hưởng và phương pháp suy hao chèn. Thiết kế và mô phỏng bộ lọc hốc cộng hưởng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13898
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

41

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312600.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,51 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312600-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 161,31 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.