Thông tin tài liệu


Title: IoT: Nghiên cứu và phát triển ứng dụng thiết bị thông minh
Authors: Nguyễn Anh Tú
Advisor: Trương Thu Hương
Keywords: Thiết bị; IoT
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan internet of things. Hệ thống IoT so sánh, đánh giá các kiến trúc của IoT và các lựa chọn về phần cứng, giao thức sử dụng trong các hệ thống IoT. Xây dựng hệ thống IoT trình bày cách thức xây dựng hệ thống IoT và ứng dụng vào hệ thống vườn rau tự động.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13899
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

61

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312589.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312589-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 206,3 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.