Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế sợi tinh thể quang bù tán sắc với hệ số phi tuyến lớn cho các hệ thống truyền thông quang băng rộng
Authors: Đàm Quang Huy
Advisor: Hoàng Phương Chi
Keywords: Sợi tinh thể quang; Hệ thống truyền thông
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về sợi tinh thể quang. Phi tuyến trong sợi tinh thể. Sợi tinh thể quang bù tán sắc. Thiết kế sợi tinh thể quang bù tán sắc với hệ số phi tuyến lớn cho các hệ thống truyền thông quang băng rộng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13901
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

56

VIEWS & DOWNLOAD

30

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312650.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,57 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312650-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 143,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.