Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và phát triển dịch vụ/ứng dụng về giáo dục trên nhiều nền tảng
Authors: Bùi Khánh Trình
Advisor: Nguyễn Thanh Hùng
Keywords: Đào tạo từ xa; E-learning
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết phân tích hiện trạng, hệ thống hỏi đáp trực tuyến học dễ, hệ điều hành di động phổ biến, côngcụ pen SDK, công nghệ phát trực tiếp. Phân tích hệ thống. Phát triển ứng dụng và chạy thử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13914
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

82

VIEWS & DOWNLOAD

174

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312640.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312640-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 136,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.