Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và ứng dụng IoT trong hệ thống chăm sóc cây trồng
Authors: Nguyễn Thanh Tùng
Advisor: Nguyễn Thanh Hùng
Keywords: Hệ thống mạng; Mã nguồn mở
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về IoT. Giải pháp thu thập dữ liệu cảm biến. Triển khai hệ thống và đánh giá kết quả.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13926
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

207

VIEWS & DOWNLOAD

323

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312586.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,12 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312586-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 152,49 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.