Thông tin tài liệu


Title: Thuật toán tối ưu triển khai mạng cảm biến không dây
Authors: Lê Văn Hiếu
Advisor: Nguyễn Thanh Hùng
Keywords: Mạng cảm biển; Mạng không dây
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng cảm biến không dây. Bài toán lập lịch hoạt động của cảm biến với ràng buộc H nút chuyển tiếp truyền về điểm thu thập thông tin. Thuật toán đề xuất giải bài toán lập lịch dựa trên phương pháp lập trình tuyến tính và các kỹ thuật phân vùng và dịch chuyển.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13935
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

87

VIEWS & DOWNLOAD

187

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312592.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312592-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 151,66 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.