Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mô hình hóa một số quá trình sinh học của bể phản ứng sinh học MBR ứng dụng trong xử lý nước rỉ rác
Authors: Nguyễn Thanh Hà
Advisor: Đặng Xuân Hiển
Keywords: Xử lí nước thải; MBR
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nước rỉ rác và công nghệ xử lý, về mô hình hóa các quá trình trong công nghệ MBR ứng dụng để xử lý nước thải, mô phỏng các quá trình xảy ra trong công nghệ MBR. Mô hình hóa các quá trình sinh học trong bể phản ứng sinh học MBR.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13936
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

41

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312680.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312680-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 127,76 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.