Thông tin tài liệu


Title: Lập mô hình và mô phỏng dao động ô tô bằng mô hình 1/4 nghiên cứu ảnh hưởng của mặt đường với hệ thống treo khí nén
Authors: Phan Văn Phú
Advisor: Võ Văn Hường
Keywords: Dao động ô tô; Hệ thống treo khí nén
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan ảnh hưởng của dao động ô tô, các chỉ tiêu và tiêu chuẩn đánh giá dao động ô tô, các kết cấu treo khí phổ biến. Lập mô hình dao động ô tô 1/4. Khảo sát ảnh hưởng của biên dạng mặt đường đến dao động ô tô bằng mô hình 1/4.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13942
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312582.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,08 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312582-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 139,94 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.