Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của rối dòng vào đến cuộn xoáy trên cánh delta
Authors: Nguyễn Văn Khang
Advisor: Nguyễn Phú Khánh
Keywords: Máy bay; Cánh delta
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tìm hiểu về cánh delta, llý thuyết dòng chảy rối. Mô phỏng bài toán
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13944
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

42

VIEWS & DOWNLOAD

89

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312672.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312672-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 290,33 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.