Thông tin tài liệu


Title: Hệ thống y bạ điện tử sử dụng công nghệ RFID
Authors: Tống Huy Toàn
Advisor: Vũ Duy Hải
Keywords: Bệnh án điện tử; Công nghệ RFID
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan công nghệ RFID, ứng dụng công nghệ RFID trong hệ thống y tế. Các khối chức năng đầu đọc RFID, các chức năng chính của phần mềm quản lý bệnh án điện tử. Triển khai và thực thi thiết kế.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13953
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312690.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,39 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312690-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 112,68 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.