Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp các oxit phức hợp trên nền graphen có dung lượng trao đổi ion lớn
Authors: Nguyễn Duy Anh
Advisor: Huỳnh Đăng Chính
Keywords: Oxit kim loại
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan vật liệu trên cơ sở graphen, oxit kim loại ứng dụng xử lý ion kim loại nặng, phương pháp tổng hợp. Thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu đặc trưng vật liệu, khả năng hấp phụ Pb2+.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13962
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

56

VIEWS & DOWNLOAD

27

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312703.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312703-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 198,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.