Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đầu tư của nhà nước tại chi nhánh ngân hàng phát triển Bắc Giang
Authors: Tô Ngọc Tân
Advisor: Phạm Thị Thu Hà
Keywords: Tín dụng ngân hàng; Ngân hàng phát triển Bắc Giang
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng đầu tư của nhà nước tại ngân hàng chính sách. Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng đầu tư của nhà nước tại chi nhánh ngân hàng phát triển Bắc Giang giai đoạn 2013-2017. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đầu tư của nhà nước tại ngân hàng giai đoạn đến năm 2020.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13972
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312720.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312720-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 348,8 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.