Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho chuỗi cửa hàng dịch vụ ăn uống và giải khát - trường hợp chuỗi cà phê gemini
Authors: Đào Anh Tú
Advisor: Đặng Vũ Tùng
Keywords: Nguồn nhân lực; Cà phê gemini
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Nêu thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của chuỗi cửa hàng cà phê gemini. Để xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho chuỗi cửa hàng dịch vụ ăn uống và giải khát - trường hợp chuỗi cà phê gemini.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13976
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

35

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312749.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312749-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 193,55 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.