Thông tin tài liệu


Title: Bộ lọc quang kích thước nano
Authors: Trần Thu Hương
Advisor: Hoàng Phương Chi
Keywords: Bộ lọc quang
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bộ lọc quang. Tinh thể quang tử - photonic crystal. Thiết kế bộ lọc tinh thể quang tử.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13986
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 31259.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312759-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 142,94 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.