Thông tin tài liệu


Title: Thiết lập một hệ thống giám sát tình trạng hoạt động của hộp số bánh răng chỉ với một đầu đo dao động
Authors: Nguyễn Sỹ Khánh Linh
Advisor: Nguyễn Phong Điền
Keywords: Hộp số bánh răng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về chẩn đoán và giám sát tình trạng kỹ thuật bằng dao động cơ học, các phương pháp phân tích tín hiệu cơ bản. Trung bình hóa tín hiệu đồng bộ và phân tích thời gian - tần số. Phương pháp chẩn đoán dựa trên một đầu đo. Kết quả thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13989
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

58

VIEWS & DOWNLOAD

32

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312734.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,92 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312734-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 158,68 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.