Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu kỹ thuật mimo quy mô lớn cho mạng thông tin di động 5G
Authors: Nguyễn Ngọc Dương
Advisor: Nguyễn Hữu Trung
Keywords: Mạng thông tin di động; 5G
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống thông tin di động. Cơ bản về kỹ thuật mimo quy mô lớn. Đánh giá hiệu năng của hệ thống đường lên mimo quy mô lớn.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14006
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 312715.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.