Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế, chế tạo máy ủ ẩm dịch truyền dùng cho bệnh nhân nặng
Authors: Nguyễn Phương Ngọc
Advisor: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Thiết bị y tế; Máy ủ ẩm dịch truyền
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan thuật toán điều khiển PID, thiết kế bộ điều khiển PID, truyền nhiệt, thiết bị và một số tiêu chuẩn y tế. Phân tích và lựa chọn phương án thiết kế máy ủ ấm dịch truyền. Thiết kế chi tiết máy ủ ấm dịch truyền. Chế tạo và thử nghiệm thiết bị.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14007
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312750.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312750-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 156,43 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.