Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự cho Trung tâm kinh doanh VNPT - Tuyên Quang
Authors: Nguyễn Đức Thịnh
Advisor: Cao Tô Linh
Keywords: Quản trị nhân sự; Tuyên Quang; Trung tâm VNPT
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. Nêu thực trạng công tác quản trị nhân sự cho Trung tâm kinh doanh VNPT - Tuyên Quang giai đoạn 2015-2017. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự cho Trung tâm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14015
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

34

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312738.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312738-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 226,48 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.