Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Viễn thông ACOM
Authors: Nguyễn Anh Tuấn
Advisor: Nguyễn Minh Duệ
Keywords: Doanh nghiệp; Kinh doanh
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày lý luận chung về hiệu quả kinh doanh. Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh ở Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Viễn thông ACOM. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty ACOM.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1402
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255002.pdf
    Restricted Access
 • N?i dung
  • Size : 927,41 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255002.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 197,86 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 01_Bia Luan van.pdf
    Restricted Access
 • B�a lu?n v?n
  • Size : 57,06 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 04_Bia dia CDRom.pdf
    Restricted Access
  • Size : 84,7 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.