Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo, tính chất quang của vật liệu nano SnO2 và SiO2-SnO2 pha tạp Eu3+
Authors: Bùi Quang Thanh
Advisor: Trần Ngọc Khiêm
Phạm Thành Huy
Keywords: Vật liệu nano
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về vật liệu có kich thước nano, vật liệu SiO2, đất hiếm và ion Eu3+, SnO2; phương pháp chế tạo vật liệu kích thước nano. Quy trình tổng hợp vật liệu bột nano SnO2 pha tạp Eu3+ bằng phương pháp thủy nhiệt, sol-gel; một số phương pháp phân tích cấu trúc của vật liệu. Kết quả nghiên cứu vật liệu bột nano SnO2:Eu3+ chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt; vật liệu màng nano composit SiO2-SnO2:Eu3+ chế tạo bằng phương pháp sol-gel.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14041
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277386.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,58 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277386-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,4 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.