Thông tin tài liệu


Title: Các yếu tố ảnh hưởng tới liên kết giữa Trường Đại học kỹ thuật với doanh nghiệp tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Đức Trọng
Advisor: Lê Hiếu Học
Đỗ Văn Phức
Keywords: Trường đại học; Doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan cơ sở lý thuyết về liên kết trường đại học-doanh nghiệp. Mô hình và phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu thực nghiệm tại các Trường đại học kỹ thuật. Đề xuất khung phân tích cho hoạt động liên kết đại học-doanh nghiệp, giải pháp thúc đẩy liên kết đại học-doanh nghiệp.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14053
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277393.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,53 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277393-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 501,72 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.