Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thu nhận tinh dầu và nhựa dầu từ chi gừng (Zingiber thuộc họ gừng (Zingiberaceae) và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
Authors: Lê Thị Mỹ Châu
Advisor: Nguyễn Thị Minh Tú
Trần Đình Thắng
Keywords: Tinh dầu gừng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chi gừng, tinh dầu gừng, nhựa gừng; các phương pháp thu nhận tinh dầu, nhựa dầu; vai trò của gừng trong đời sống con người; tình hình sử dụng và nghiên cứu gừng ở Việt nam và trên thế giới; ứng dụng trong công nghệ thực phẩm. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu xác định chất lượng nguyên liệu, tính chất lý hóa và thành phần hóa học của tinh dầu và nhựa dầu từ rễ 7 loại gừng,...
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14056
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

122

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277380.pdf
    Restricted Access
  • Size : 10,4 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277380-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 745,54 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.