Thông tin tài liệu


Title: Phương pháp mô hình hóa và điều khiển trường nhiệt độ vật nung dày
Authors: Nguyễn Việt Dũng
Advisor: Hoàng Minh Sơn
Nguyễn Văn Hòa
Keywords: Nhiệt độ nung
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu bài toán điều khiển quá trình nung. Xây dựng mô hình quá trình truyền nhiệt trong vật nung. Điều khiển quá trình nung với bộ điều khiển LQR có ràng buộc trượt dọc trên trục thời gian.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14057
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277379.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277379-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,66 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.