Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tiện thép hợp kim 9XC sau tôi có gia nhiệt bằng laser
Authors: Nguyễn Thành Huân
Advisor: Trần Xuân Thái
Nguyễn Đức Toàn
Keywords: Thép hợp kim
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tiện vật liệu cứng có gia nhiệt bằng laser. Cơ sở lý thuyết tiện vật liệu cứng có gia nhiệt bằng laser. Phương pháp nghiên cứu, mô hình, trang thiết bị và vật liệu thực nghiệm tiện thép hợp kim 9XC sau tôi có gia nhiệt bằng laser. Nghiên cứu thực nghiệm tiện thép hợp kim 9XC sau tôi có gia nhiệt bằng laser.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14064
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277397.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277397-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.