Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến mòn đá và chất lượng bề mặt chi tiết khi mài định hình rãnh tròn xoay
Authors: Nguyễn Anh Tuấn
Advisor: Vũ Toàn Thắng
Nguyễn Viết Tiếp
Keywords: Đá mài
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mài định hình. Cơ sở lý thuyết về mòn đá và chất lượng bề mặt chi tiết khi mài định hình rãnh tròn xoay. Xây dựng hệ thống thực nghiệm. Thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến mòn đá, chất lượng bề mặt của chi tiết khi mài định hình rãnh tròn xoay.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14065
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277405.pdf
    Restricted Access
  • Size : 10,79 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277405-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,79 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.