Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mô phỏng số bôi trơn thủy động ổ đầu to thanh truyền của động cơ đốt trong
Authors: Nguyễn Đình Tân
Advisor: Trần Thị Thanh Hải
Nguyễn Tiến Lưỡng
Keywords: Động cơ đốt trong
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bôi trơi ổ đầu to thanh truyền. Cơ sở lý thuyết bôi trơn thủy động ổ đầu to thanh truyền. Mô phỏng số bôi trơn thủy động ổ đầu to thanh truyền động cơ 5S-FE. So sánh kết quả của chương trình mô phỏng phần mềm accel.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14066
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277406.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277406-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.