Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính chất quang của cấu trúc một chiều ZnS chế tạo bằng phương pháp bốc bay nhiệt
Authors: Nguyễn Văn Nghĩa
Advisor: Nguyễn Duy Hùng
Nguyễn Duy Cường
Keywords: Vật liệu bán dẫn; ZnS
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các cấu trúc thấp chiều ZnS. Phương pháp bốc bay nhiệt và một số phương pháp khảo sát các đặc tính của vật liệu. Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện chế tạo lên tính chất quang của cấu trúc thấp chiều ZnS. Nghiên cứu sự tăng cường huỳnh quang và phát xạ laze của cấu trúc dị thể ZnS-ZnO. Nghiên cứu ảnh hưởng của các ion Mn2+ và Cu2+ lên các phát quang do sai hỏng trong mạng nền ZnS.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14070
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277412.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,63 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277412-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,29 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.