Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng điện năng trong lưới phân phối điện sử dụng các thiết bị D-Facts
Authors: Nguyễn Văn Minh
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Phạm Việt Phương
Keywords: Thiết bị D-Facts; Chất lượng điện năng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan các bài toán nâng cao chất lượng điện năng trong lưới phân phối điện. Đánh giá hiệu quả sử dụng DVR và D-Statcom nhằm nâng cao chất lượng điện năng lưới phân phối điện. Ứng dụng thuật toán di truyền tối ưu hóa vị trí tụ bù nhằm giảm tổn thất điện năng lưới phân phối có xét đến sóng hài. Tối ưu hóa vị trí và công suất các thiết bị CPD nhằm nâng cao chất lượng điện năng dùng giải thuật di truyền.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14072
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

93

VIEWS & DOWNLOAD

270

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277410-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277410.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,9 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.