Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ thu nhận một số hợp chất có hoạt tính sinh học từ hai loài nấm thượng hoàng (Phellinus igniarius và Phellinus nilgheriensis) ở Việt Nam, ứng dụng trong thực phẩm
Authors: Nguyễn Tân Thành
Advisor: Tôn Thất Minh
Trần Đình Thắng
Keywords: Nấm; Nấm thượng hoàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan nấm thượng hoàng, thành phần hóa học của nấm thượng hoàng, công nghệ tách chiết các hoạt chất trong nấm dược liệu, công nghệ sấy nguyên liệu và dịch chiết từ nấm dược liệu, ứng dụng của nấm dược liệu trong sản xuất thực phẩm chức năng. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát thành phần dinh dưỡng và thành phần hóa học của nấm thượng hoàng; phân lập, xác định cấu trúc và hoạt tính của một số thành phần hóa học trong dịch chiết nấm thượng hoàng,...
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14075
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

180

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277407.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277407-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 570,45 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.