Thông tin tài liệu


Title: Các mô hình liên tục và rời rạc cho hệ sinh thái có yếu tố cạnh tranh =
Other Titles: Competitive ecosystems: Continuous and discrete models
Authors: Nguyễn Phương Thùy
Advisor: Nguyễn Ngọc Doanh
Phan Thị Hà Dương
Keywords: Mô hình toán học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan cạnh tranh trong hệ sinh thái, các mô hình liên tục, mô hình rời rạc. Các mô hình liên tục cho hệ cạnh tranh có chiến lược, thú mồi. Ứng dụng: mô hình hóa một số hệ sinh thái cụ thể.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14076
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277401.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,94 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277401-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,55 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.