Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo, tính chất và thăm dò khả năng ứng dụng của phức chất kẽm (II), sắt (III), đồng (II), mangan (II) với các amino axit thiết yếu
Authors: Nguyễn Thị Thúy Nga
Advisor: Huỳnh Đăng Chính
Vũ Đào Thắng
Keywords: Phức chất; Chế tạo
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phức chất kẽm, sắt, đồng, mangan với amino axit thiết yếu và vật liệu khung hữu cơ - kim loại. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp phức chất, kết quả phân tích hàm lượng các nguyên tố trong phức chất, kết quả đo độ dẫn điện của các phức chất,..
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14083
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

91

VIEWS & DOWNLOAD

234

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277124-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,22 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277124.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,72 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.