Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo, tính chất của các hệ nano oxit phức hợp SrFe12O19/CoFe2O4, SrFe12O19/La1-xCaxMnO3, CoFe2O4/BaTiO3
Authors: Đặng Thị Minh Huệ
Advisor: Huỳnh Đăng Chính
Keywords: Hạt nano; Chế tạo
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cấu trúc và tính chất một số vật liệu nano, phương pháp tổng hợp vật liệu nano. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Hệ vật liệu tổ hợp SrFe12O19/CoFe2O4, SrFe12O19/La1-xCaxMnO3, CoFe2O4/BaTiO3
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14084
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

38

VIEWS & DOWNLOAD

227

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277125-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277125.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,26 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.