Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mô phỏng và xác định chế độ cấp đông hợp lý cho cá tra Việt Nam
Authors: Đỗ Hữu Hoàng
Advisor: Đặng Quốc Phú
Nguyễn Việt Dũng
Keywords: Cá tra; Ướp lạnh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ làm lạnh và cấp đông cá da trơn, về mô phỏng làm lạnh cấp đông thực phẩm, mô hình toán dự đoán tính chất nhiệt vật lý của thực phẩm. Xây dựng mô hình tính chất nhiệt vật lý của cá tra, quá trình cấp đông cá tra. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất ché độ cấp đông cá tra fillet hợp lý.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật nhiệt
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14085
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277126.pdf
    Restricted Access
  • Size : 67,53 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277126-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,15 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.