Thông tin tài liệu


Title: Qui hoạch thiết kế hệ thống cung cấp điện có xét đến khả năng tham gia của nguồn điện phân tán và giá điện
Authors: Vũ Văn Thắng
Advisor: Đặng Quốc Thống
Bạch Quốc Khánh
Keywords: Nguồn điện; Cung cấp điện; Thiết kế
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về qui hoạch hệ thống cung cấp điện. Xây dựng mô hình và phương pháp giải bài toán qui hoạch hệ thống cung cấp điện. Qui hoạch hệ thống cung cấp điện xét đến khả năng tham gia của các loại nguồn điện phân tán. Tính toán áp dụng cho qui hoạch hệ thống cung cấp điện Việt Nam.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14089
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277130.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277130-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 687,13 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.