Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, phát triển giải pháp hỗ trợ phát hiện các dấu hiệu tổn thương hình khối trên ảnh chụp X-Quang vú
Authors: Nguyễn Việt Dũng
Advisor: Nguyễn Đức Thuận
Nguyễn Tiến Dũng
Keywords: Tia Rơnghen; Hình ảnh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu giải phẫu và bệnh lý ung thư vú, chụp X-quang vú và giải pháp hỗ trợ phát hiện các dấu hiệu tổn thương hình khối trên ảnh chụp X-quang vú. Tiền xử lý, tăng cường chất lượng ảnh chụp x-quang vú. Phát hiện các vùng nghi ngờ chứa tổn thương hình khối theo phương pháp tìm kiếm đường biên. Giảm lượng dương tính giả sử dụng máy vectơ hỗ trợ SVM và các đặc trưng đa mức
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14092
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

7

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277133-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 963,96 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277133.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,1 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.